เด็ก|ผู้ใหญ่

posted on 24 Sep 2009 19:26 by inat in think

เด็ก | ผู้ใหญ่

 

| คืออะไร ที่กั้นความเป็นเด็กและผู้ใหญ่

 

ยังไงถึงเรียกว่า "เด็ก" 

ยังไงถึงเรียกว่า "ผู้ใหญ่"

 

อายุ ?  ริ้วรอย ? ผมหงอก ?

 

ต้องเท่าไหร่ ถึงข้ามขั้น จากเด็กเป็นผู้ใหญ่ 

 

เด็กบางคนอยากเป็นผู้ใหญ่เร็ว ๆ

ผู้ใหญ่บางคนอยากกลับไปเป็นเด็ก

 

ช่างแปลกจริงหนอ

inat : www.66un.net View my profile